SÄHKÖINEN NAUTOJEN KETJUINFORMAATIOLOMAKE

Tuottajan nimi*
Tuottajanumero*
Teuraaksi toimitettavien nautojen lukumäärä*
Teuraaksi toimitettavien eläinten tunnistenumerot*
Onko tilallanne esiintynyt elintarviketurvallisuuteen vaikuttavia sairauksia tai ongelmia viimeisen vuoden aikana?
Onko tilallanne voimassa viranomaisten asettamia rajoittavia määräyksiä?
Ei
Kyllä, lisätiedot Nasevassa
Kyllä, Lisätiedot lomakkeen lopussa
Onko tilanne eläimissä tai teiltä toimitetuissa teuraissa todettu viimeisen vuoden aikana jäämiä tai vieraita aineita?
Ei
Kyllä, lisätiedot Nasevassa
Kyllä, Lisätiedot lomakkeen lopussa
Tilaa hoitavan eläinlääkärin nimi
Onko teuraaksi tulevaa eläimiä lääkitty varoajallisella lääkkeellä tai lääkerehulla viimeisen 3 kuukauden aikana?
Ei
Kyllä, lisätiedot Nasevassa
Kyllä, Lisätiedot lomakkeen lopussa
Viimeien varoaika päättyy (pvm)
Eläimet jotka eivät ole oireettomia ilmoitushetkellä.Liikkuu huonosti, selviä paiseita tai patteja, syö huonosti, lantaisia, Muu syy.
Eu-tunnus, Jos useita, niin erotetaan pilkuilla